Groep 3 / 4

afbeelding kim veilig leren lezen.jpg

Welkom in groep 3 / 4 !

 


We geven u graag wat meer informatie over de gang van zaken in onze groep.

De vakken die uw kind krijgt;

Dagelijks;                            Niet dagelijks;

Godsdienst                        Verkeer
Rekenen                            Wereldoriëntatie (geschiedenis, natuur en techniek, Engels)
Schrijven                           Gym
Taal/lezen                          Muziek                               
                                        Handvaardigheid/tekenen
                                        Kanjertraining

Rekenen;
In het begin van groep 3 is het rekenen vooral gericht op getalbegrip, tellen en ordenen en leren gestructureerd te werken in een werkboek. Na iedere twee hoofdstukken krijgt uw kind het ‘volle’ werkboek mee naar huis. Op die manier blijft u op de hoogte van de leerstof waaraan we hebben gewerkt. Na ieder hoofdstuk vindt er een toets plaats. De resultaten kunt u terugvinden in Parnassys. Aan het einde van groep 3 kunnen de kinderen optel- en aftreksommen maken tot 20.

Schrijven;
De kinderen leren letters schrijven in het lopend schrift, de zogenoemde schrijfletters. Ze schrijven met potlood. Van belang is dat ze het potlood goed vasthouden en in een goede houding zitten. De letters die ze leren schrijven sluiten aan bij de geleerde leesletter uit de Veilig Leren Lezen methode. Aan het einde van groep 3 leren de kinderen aan elkaar te schrijven en met pen te schrijven.

Veilig Leren Lezen;
In groep 3 leert uw kind lezen. We leren lezen aan de hand van de methode Veilig Leren Lezen. In de methode is lezen, taal en spelling geïntegreerd. De methode bestaat uit 13 hoofdstukken, ook wel kernen genoemd. Bij iedere nieuwe kern hoort een nieuwsbrief. Deze zult u ontvangen via de mail. Hierin kunt u lezen wat de kinderen in de nieuwe kern zullen leren. 

In de eerste 7 kernen krijgt uw kind alle letters aangeboden. Iedere letter heeft een eigen klankgebaar. Dit om het herkennen van de letters nog beter te ondersteunen. Rond de kerstvakantie kan uw kind u al een leuk boekje voorlezen.
Na het aanbieden en herhalen van alle letters komt het maken van langere woorden aan de orde en wordt er nog meer geoefend op spelling en begrijpend lezen.
Na iedere kern vindt er een leestoets plaats. Op die manier kunnen we uw kind goed blijven volgen en hem of haar goed begeleiden op het eigen niveau. De resultaten kunt u terugvinden in Parnassys.

Uw kind krijgt na elke afgesloten kern het werkboekje mee naar huis. Op die manier blijft u op de hoogte van het schriftelijk werk van uw kind. Ook krijgt uw kind na elke kern een diploma ‘Oefenkampioen’ mee naar huis. Dit als een welverdiende beloning voor het harde werken.

Ook thuis lezen met uw kind is erg belangrijk. Uw kind zal graag laten horen wat het al geleerd heeft.
Veel lezen is voor uw kind ook erg belangrijk want; LEZEN LEER JE DOOR TE LEZEN!
Het is wetenschappelijk bewezen dat kinderen die veel lezen, niet alleen beter lezen, maar ook beter zijn in begrijpend lezen, in zaakvakken en een hoger uitstroomniveau hebben in groep 8.

 

Toetsen leerlingvolgsysteem

Om de ontwikkeling van uw kind goed te volgen, gebruiken wij niet alleen de toetsen bij de leermethodes, maar ook onafhankelijke toetsen.
De eerste toets op het gebied van lezen wordt rond de herfstvakantie afgenomen. De andere toetsen in januari en juni. Het gaat dan om lezen, spelling en rekenen.

Mochten er opvallende zaken zijn in de ontwikkeling van uw kind, dan zullen wij altijd zo snel mogelijk contact met u opnemen. Wij baseren dit niet alleen op toetsen, maar ook (en vooral) op het functioneren in de groep.

 

Gym

Op vrijdagmiddag heeft uw kind gymles. Daarbij dragen zij gymkleding en sportschoenen. Wilt u een paar keer per jaar controleren of alles nog past?
U kunt uw kind aan het eind van de schooldag bij de achterdeur van ‘t Centrum ophalen. Bij regen kunt u ook binnen in de gang wachten.
Kinderen die nog niet zijn opgehaald, en ook niet alleen naar huis mogen lopen met de leerkracht mee terug naar school. We lopen altijd door de Meidoornstraat naar en terug van de gymzaal.

 

Zendingsgeld

Als christelijke school willen wij de kinderen bewust maken van onze verantwoording naar onze medemens toe. Dit doen wij niet alleen in onze groep en school, maar ook door ons te verbinden met een zgn. adoptiekind. Dit doen wij door wekelijks geld op te halen, om deze kinderen te ondersteunen. Maar ook sturen wij af en toe post naar deze kinderen.

Groep 3 is gekoppeld aan Brenan. Brenan is 5 jaar en woont in de Filipijnen bij zijn vader en moeder, zus en broer.

In onze klas hangt ook een foto van Brenan, we hopen dat u ons meehelpt Brenan te ondersteunen.

Hij volgt een onderwijsprogramma wat aangestuurd wordt via de stichting Woord en Daad.

 

Allerlei

  • De kinderen van groep 3 mogen hun fiets voor het lokaal van groep 1 en 2 neerzetten.
  • Wilt u specifieke zaken over uw kind rechtstreeks met ons delen, via de telefoon of e-mail. Ziekmeldingen i.v.m. bijvoorbeeld griep kan bij degene die de telefoon opneemt. Zij geven het bericht aan ons door.

 

Vragen

Bij vragen kunt u altijd bij ons binnenlopen. Bij belangrijke zaken maken wij graag tijd voor u vrij en is het fijn om vooraf een afspraak te maken.

Wilt u een keer in het lokaal van uw kind kijken, naar bijvoorbeeld een knutselwerkje? U bent van harte welkom om eens ’s middags na schooltijd te kijken.

 

 

lezen.jpg


LEZEN LEER JE DOOR TE LEZEN!!

 

 


Kijkt u ook eens op deze sites:

www.zwijsen.nl

www.schooltv.nl

www.leesdas.nl

www.kennisnet.nl

www.rekenweb.nl

www.onlineklas.nl


Wilt u ons een mailtje sturen met vragen of opmerkingen?
Dat kan natuurlijk altijd.
Mailt u ons naar het volgende adres:
Juf Elza Polak: e.polak@hoeksteen-ooltgensplaat.nl
Juf Karin Mulders: k.kreeft@hoeksteen-ooltgensplaat.nl

 

 

 

Foto's


 
 

 

DIRECT
CONTACT

Wilt u meer weten over onze school en haar mogelijkheden? Neem dan contact met ons op:

CBS De Hoeksteen
T: 0187-631485
E: info@hoeksteen-ooltgensplaat.nl

COMMUNICATIE VIA PARRO

Mededelingen en foto’s delen we met de app Parro. Geen toegang? tot deze app? Vraag er naar bij de leerkracht van uw kind.

Bekijk hier ons fotoalbum >>