Groep 3

afbeelding kim veilig leren lezen.jpg

Welkom in groep 3!

Op dit moment in de klas:

 

Beste ouders,

 

We starten alweer met kern 9. Uw kind kan uit steeds meer boeken kiezen om lekker te lezen! In deze brief leest u meer over de inhoud van kern 9.

Thema kern 9: Hoe kan dat?

In het ankerverhaal ‘De limonadefontein’ merken Lies en Eus dat het licht van de buitenschoolse opvang niet werkt en even later komt er geen water meer uit de kraan. Hoe kan dat? In deze kern leren de kinderen allerlei zaken over techniek, doen ze zelf proefjes en schrijven daarover ook een verslagje. Ze leren woorden als: het apparaat, de buis, de elektriciteit, de vonk, de storing, de magneet en het gereedschap.

Bezoek vanuit de bibliotheek

Op DV woensdag 21 maart krijgen we op onze uitnodiging bezoek van een bibliotheekmedewerkster. We horen tijdens dit bezoek meer over het prentenboek ‘Keepvogel, de uitvinding’.  Het prentenboek wordt voorgelezen en we gaan aan de hand van dit boek zelf aan de slag.
Keepvogel heeft namelijk een geweldige uitvinding gedaan. En Tungsten ook. Dat hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn. Je moet gewoon iets bedenken waar nog nooit eerder iemand aan heeft gedacht.

Ook de bibliotheekmedewerker heeft een uitvinding gedaan, deze moet echter nog getest worden. En daar zijn de leerlingen van groep 3 bij nodig!

Dit bezoek sluit natuurlijk perfect aan bij kern 9.

Het programma biedt nog veel meer aan. De kinderen maken ook op speelse wijze kennis met nog meer boeken, boekensoorten en de bibliotheek.

We kijken uit naar een leuke en leerzame morgen.

 

Woordtypen in kern 9: lezen en spellen

De nieuwe woordtypen die de kinderen leren lezen in kern 9 zijn:

 • samengestelde woorden van twee lettergrepen met letterclusters, zoals: hijskraan;
 • woorden van één lettergreep met een cluster van drie medeklinkers vooraan of achteraan, zoals: strik en markt;
 • woorden van één lettergreep die eindigen op -aai, -ooi of -oei, zoals: haai, kooi en roei;
 • woorden van twee lettergrepen die eindigen op -e, zoals: korte;
 • woorden van twee lettergrepen die eindigen op -en, -er of -el, zoals: bloemen, tijger en mantel;
 • woorden van twee lettergrepen met in het midden twee dezelfde medeklinkers, zoals: takken;
 • woorden van twee lettergrepen met het voorvoegsel be-, ge- of ver-: betaal, gezien en vertel.

Spelling

We herhalen de woordtypen die in de vorige kern werden geoefend met spelling, zodat ze aan het eind van de kern worden beheerst:

 • woorden van één lettergreep die beginnen met of eindigen op twee medeklinkers, zoals: stal en wesp;
 • eenvoudige samenstellingen van twee lettergrepen, zoals: zakmes en voetbal;
 • woorden van één lettergreep die beginnen met sch- ,zoals: schaap;
 • woorden van één lettergreep die eindigen op -ng, zoals: bang;
 • woorden van één lettergreep die eindigen op -nk, zoals: bank.

Verder oefenen we met het spellen van de woordtypen die de kinderen leren lezen, waaronder ook woorden van één lettergreep die eindigen op twee medeklinkers met een tussenklank (kleefletter), zoals: half, wilg, melk, helm, tulp, slurf, berg, vork, warm, harp en hoorn. De kinderen leren dat die letters aan elkaar ‘kleven’ en dat ze er geen letter tussen moeten schrijven. Het is dus ‘melk’ (en niet ‘melluk’).

Begrijpend lezen

Sinds kern 7 besteden we met regelmaat aandacht aan begrijpend lezen. De kinderen lezen korte tekstjes en leren na te denken over de inhoud, onder andere door zichzelf vragen te stellen en ook stil te staan bij de betekenis van de verwijswoorden (hij, zij, zijn, haar, hem, enzovoorts).

Toetsen

Na kern 9 is er weer een belangrijk toetsmoment. We toetsen hoe vlot uw kind woordjes kan lezen, de spellingvaardigheid, de woordenschat en ook het begrijpend lezen. Aan het eind van het schooljaar nemen we de eerste Citotoets voor begrijpend lezen af. Dan volgt weer meer informatie over de toetsen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Elza

Juf Karin

 

P.S. Kijk weer voor tips op www.veiliglerenlezen.nl, Voor ouders, Dit leert uw kind, kim-versie en op www.zwijsen.nl/thuisoefenen. 

 

 

 

lezen.jpg


LEZEN LEER JE DOOR TE LEZEN!!

 

 


 

afbeelding smiley lachend.jpg

Leuke opmerkingen van kinderen; 

Volgens Judith leren de we haar en de andere kinderen van groep 3 'zoenend' lezen in plaats van 'zoemend'!

* Yfke tegen Sophie; 'Lukt het niet? Kijk daar is de juf, de redder in nood!'

* Volgens Tjibbe hebben de Pieten een 'afleidingmaneuvre' gebruikt om de pakjes bij ons in de klas te brengen op 5 december. 

* Zep; 'Zo, er heeft hier iemand een poepie gelaten!'.

* Dylano vertelt dat hij vanmiddag met een meisje gaat spelen. Juf; 'Oh leuk zeg! Ga je met mij spelen?' Marith; 'Nee joh, jij bent toch geen meisje? Juf; 'Ik ben toch ook een meisje?'. Marith; 'Nee hoor, jij bent een mens!' 

 

 

 

Kijkt u ook eens op deze sites:

www.zwijsen.nl

www.schooltv.nl

www.leesdas.nl

www.kennisnet.nl

www.rekenweb.nl

www.onlineklas.nl


Wilt u ons een mailtje sturen met vragen of opmerkingen?
Dat kan natuurlijk altijd.
Mailt u ons naar het volgende adres:
Juf Elza Polak: e.polak@hoeksteen-ooltgensplaat.nl
Juf Karin Mulders: k.kreeft@hoeksteen-ooltgensplaat.nl

 

bloemen9.gif

 

Foto's 

Voorleeswedstrijd

Schoolfinale van de voorleeswedstrijd 2017

 

  

 

DIRECT
CONTACT

Wilt u meer weten over onze school en haar mogelijkheden? Neem dan contact met ons op:

CBS De Hoeksteen
T: 0187-631485
E: info@hoeksteen-ooltgensplaat.nl

BEKIJK ONS FOTOALBUM

Bekijk onze laatste fotoalbums, met foto’s van activiteiten van CBS De Hoeksteen uit Ooltgensplaat.

Bekijk hier ons fotoalbum >>