Groep 4


schoolbord-welkom.jpg

 

 


 

 


 

WELKOM IN GROEP 4

We gaan er weer een gezellig, leerzaam jaar van maken.

Wij hebben er zin in!

Jullie ook?

Juf Maatje &  Juf Jolanda

Zoals ook vorig jaar wil ik toch via de site het lezen weer onder de aandacht brengen.

Papa"s  en mama"s  hoe belangrijk is het om thuis met uw kind te lezen.

Niet alleen zeer leerzaam, maar ook gezellig om te doen.

Zeker straks weer in de donkere dagen.

lLekker warm in de huiskamer met een boek!!!!


 

lezen.jpg

Waarom lezen zo belangrijk is !!!!!!!!!!!!


Voor de ontwikkeling van een kind is lezen erg belangrijk. Voor lezen is namelijk het hele brein nodig: de waarneming, de taal, het redeneren, het geheugen de aandacht en het vermogen om te selecteren tussen hoofd- en bijzaken.

Ook prikkelt lezen de verbeeldingskracht: je kunt je echt helemaal verliezen in een verhaal en je eigen film erover maken in je hoofd. De emotionele verwerking speelt hierin ook een belangrijke rol. Wanneer het verhaal je aanspreekt, voel je er iets bij. Soms angst, vaak spanning, vertedering, een warm gevoel.

Er zijn tegenwoordig zoveel middelen om geëntertaind te worden, alleen zijn deze vormen van moderne media vaak kort, vluchtig en onrustig. Het lezen van een boek geeft rust en verdieping, waardoor ook het concentratievermogen ontwikkeld kan worden.

Voor sommige kinderen is lezen geen enkel probleem. Ze hebben er plezier in en kunnen zich daarom gemakkelijk verliezen in een verhaal. Er zijn ook kinderen die moeite hebben met lezen en dan is het een stuk lastiger om er plezier in te houden, hoe leuk een boek ook is.

Hieronder kunt u tips vinden om het lezen thuis gezellig te houden of te maken.

Mathilda.jpg

Tip 1: Elke dag minimaal 15 minuten voorlezen tot en met groep 8

Voorlezen is heel belangrijk voor kinderen die zelf nauwelijks lezen, omdat:

• Het kind daarbij ongemerkt aan zijn of haar taalontwikkeling werkt.

• De woordenschat uitgebreid wordt.

• Het kind zich leert verplaatsen in andere personen en in onbekende situaties.

• Het kind ontdekt dat boeken (en lezen) leuk zijn.


Tip 2: Samen lezen

• De ouder leest het begin van een boek, totdat het kind goed in het verhaal zit en nieuwsgierig is naar de afloop. Doordat de structuur van het verhaal het kind dan duidelijk is, zal het meestal in staat zijn het boek zelf uit te lezen.

• Kies hiervoor uitsluitend boeken die het kind leuk vindt. Vindt het kind het boek bij nader inzien toch niet leuk, dan niet verder lezen, maar een ander boek kiezen.


Tip 3: Thuis een leessfeer creëren

• Lezen in aanwezigheid van het kind.

• Reageren op wat je leest. Laten zien dat lezen iets met je doet en dat je dat leuk vindt. Hierbij hoeft het niet alleen te gaan om boeken. Ook kranten of tijdschriften zijn hiervoor geschikt.

• Kinderen meenemen naar de bibliotheek.

• Voorlezen.


Tip 4: Abonnement nemen op een populair jeugdtijdschrift

• Bijvoorbeeld: de Donald Duck, Tina of Zo Zit Dat.


Tip 5: Series lezen

• Het kind proberen te interesseren voor een boek uit een serie. Als het kind het boek leuk vindt, wil het ook andere delen uit de serie lezen.


Tip 6: Dagelijks 10 minuten samen lezen oefenen

Volg hierbij de volgende methode:

• Neem een boek dat een paar AVI-niveaus hoger is dan het kind normaal leest.

• Lees een stuk voor. Het kind leest in zichzelf mee. Begin met een bladzijde tekst. De lengte van het voor te lezen stuk aanpassen aan de praktijk. Gaat het niet goed: een korter stuk nemen. Daarna leest het kind zelf de tekst voor.

• Laat het kind niet hakkelen, maar zeg het woord voor. Het woord wordt dan niet fout ingeslepen. Het kind blijft leesplezier houden, omdat het vlot door kan lezen.

images.png

 DIRECT
CONTACT

Wilt u meer weten over onze school en haar mogelijkheden? Neem dan contact met ons op:

CBS De Hoeksteen
T: 0187-631485
E: info@hoeksteen-ooltgensplaat.nl

COMMUNICATIE VIA PARRO

Mededelingen en foto’s delen we met de app Parro. Geen toegang? tot deze app? Vraag er naar bij de leerkracht van uw kind.

Bekijk hier ons fotoalbum >>