Groep 6 en 7

Nieuws uit groep 6 en 7
 

Via de communicatieapp Parro houden wij u op de hoogte van alles wat binnen de groep gebeurd. Heeft u nog geen toegang tot deze communicatieapp ? De groepsleerkracht van uw kind kunt u daarmee helpen.

 

 

 

Even voorgesteld:

juf Marjolein van Nieuwaal          Marjolein Lian Website.png         juf Lian Braber

We zijn voor dit jaar de leerkrachten van groep 6/7.
Bij eventuele ziekte proberen we zoveel mogelijk elkaar te vervangen.
Onze groep heeft 30 kinderen: 10 in groep 6 en 20 in groep 7.
We zijn blij dat  de mogelijkheid er is om groep 6 en 7 af en toe te splitsen.
Op maandag, donderdag en vrijdag is er een extra leerkracht om dit mogelijk te maken. 

Rekenen, taal, automatiseren, woordenschat, studievaardigheden en begrijpend lezen doen we digitaal, op Snappet. Elke kind heeft hiervoor een eigen laptop met oortjes ter beschikking. Werken ze liever met een koptelefoon en/of muis, dan mogen die van thuis worden meegenomen.
Met spelling, lezen en de zaakvakken werken we met (werk)boeken en schriften.
Kanjertraining, geschiedenis, aardrijkskunde, muziek, crea en gym doen groep 6 en 7 samen, voor de andere vakken volgen ze hun eigen leerlijn.

Veel van de digitale vakken kunnen ook thuis geoefend worden. Voor wachtwoorden en inlogcodes verwijzen we u naar de nieuwsbrief van onze groepen.

We werken in de klas met een huiswerkmap. Alle kinderen hebben een rode map  van school gekregen waarin hun huiswerk en andere stencils bewaard kunnen worden. Het is de bedoeling dat de map iedere dag mee naar school en naar huis wordt genomen. Voorin de map zit een agenda, zodat u thuis kunt zien welk huiswerk er gemaakt of geleerd moet worden. 

Elke week hebben we gym en lopen we de ‘weekly mile’ . Elke laatste dinsdag van de maand is het wieltjesdag. Dan mogen de kinderen ‘met wielen’ naar school komen. Er is dan een extra lange pauze waarin de kinderen kunnen skeelen, steppen, enz.

 Boeken website.png

Sinds kort  hebben we in de grote zaal een soort schoolbieb. Daar mogen de kinderen ten allen tijde een boek uit pakken om mee naar huis te nemen. Natuurlijk mag u binnenlopen om samen met uw kind een keuze te maken. 

In verband met de AVG delen we foto’s alleen via ons ouderportaal Parro of soms via social media, maar alleen bij kinderen waarbij we daarvoor toestemming hebben.

 

 

 

 


DIRECT
CONTACT

Wilt u meer weten over onze school en haar mogelijkheden? Neem dan contact met ons op:

CBS De Hoeksteen
T: 0187-631485
E: info@hoeksteen-ooltgensplaat.nl

COMMUNICATIE VIA PARRO

Mededelingen en foto’s delen we met de app Parro. Geen toegang tot deze app? Vraag er naar bij de leerkracht van uw kind.