Groep 8

  • Wist u dat wij als kinderen van groep 8 een eigen site hebben ?
  • Wist u dat daar veel opstaat van wat we doen ?
  • Wist u dat daar ook de huiswerkbrieven opstaan ?
  • Wist u ook dat daar de huiswerkplanning staat ?
  • Wist u dat ook daar erg veel foto's op staan ? 

NEE ?? Kijk dan snel op www.groep78.com !


Foto's van ons werk in de klas plaatsen wij voornamelijk op ons Instagram account. Dat account is te bereiken via https://www.instagram.com/groep78com/


DIRECT
CONTACT

Wilt u meer weten over onze school en haar mogelijkheden? Neem dan contact met ons op:

CBS De Hoeksteen
T: 0187-631485
E: info@hoeksteen-ooltgensplaat.nl

COMMUNICATIE VIA PARRO

Mededelingen en foto’s delen we met de app Parro. Geen toegang tot deze app? Vraag er naar bij de leerkracht van uw kind.