Hitteprotocol

Hieronder streft u als bijlage het hitteprotocol aan dat de school gaat hanteren per 10 juni 2018.

Dit hitteprotocol is op 15 mei 2018 door de MR goedgekeurd.


DIRECT
CONTACT

Wilt u meer weten over onze school en haar mogelijkheden? Neem dan contact met ons op:

CBS De Hoeksteen
T: 0187-631485
E: info@hoeksteen-ooltgensplaat.nl

COMMUNICATIE VIA PARRO

Mededelingen en foto’s delen we met de app Parro. Geen toegang tot deze app? Vraag er naar bij de leerkracht van uw kind.