MR

Voor vragen en / of opmerkingen richting de MR kunt u gebruik maken van het onderstaand mailadres:

mr@hoeksteen-ooltgensplaat.nl

De onderstaande personen zijn lid van de MR:

Mevr. F. de Vos
oudergeleding 

Mevr. G. Willemsen
personeelsgeleding

Mevr. J. Parhan
personeelsgeleding

Mevr. P.C. van der Tang
oudergeleding


DIRECT
CONTACT

Wilt u meer weten over onze school en haar mogelijkheden? Neem dan contact met ons op:

CBS De Hoeksteen
T: 0187-631485
E: info@hoeksteen-ooltgensplaat.nl

COMMUNICATIE VIA PARRO

Mededelingen en foto’s delen we met de app Parro. Geen toegang tot deze app? Vraag er naar bij de leerkracht van uw kind.