Informatie thuisonderwijs

  • 21-12-20

Beste ouder(s) en verzorger(s),

 

In verschillende groepen wordt voor iedere leerling een pakketje onderwijslessen gemaakt.

 

De pakketjes voor de leerlingen uit groep 1 t/m 5 en 7 liggen D.V. maandagmorgen 4 januari in de groepen klaar. 

 

De kinderen kunnen het pakket tussen 8.00 uur en 9.00 uur ophalen in hun eigen lokaal. De pakketjes liggen op naam klaar op hun tafel of op hun stoel.

Aan u de vraag om een tas mee te geven waar de werkpakketjes in mee naar huis kunnen.

 

De leerlingen van de groepen 6 en 8 krijgen hun werk via de e-mail of Parro. 

 

We verwachten van de kinderen dat de opdrachten iedere dag gemaakt worden, want wanneer de school weer open gaat (naar we hopen na 2 weken), gaan we verder met het onderwijs wat dán,  in januari, gegeven moet worden.

 

Het schoolteam zal iedere dag tussen 9.00 uur – 12.00 uur op school beschikbaar zijn voor vragen die u heeft over de lesstof.

 

Deze vragen kunnen via de mail, via Parro of telefonisch aan de leerkracht worden gesteld.

De kinderen die werken met Snappet kunnen een chat in Snappet met de leerkracht starten.

U ontvangt dan binnen die tijden antwoord.

We gaan proberen zoveel als mogelijk digitaal te werken.

We zijn druk bezig dit te bewerkstelligen.

Via Parro of e-mail houden we u op de hoogte.

 

De ouders die bij ons aan hebben gegeven dat hun kind / kinderen noodopvang nodig hebben, hebben daarvan al terugkoppeling ontvangen van meester Jan Willem.

De noodopvang start om 8:30 uur en zal stoppen om 15:20 uur.

 

Mocht u ondanks de uitleg die u zult ontvangen toch problemen op computergebied hebben, dan horen we dit van u.

Ook voor deze vragen houden we de vastgestelde tijden van 9.00 uur – 12.00 uur aan.

 

De ouders die bij ons hebben aangegeven dat hun kind / kinderen noodopvang nodig hebben, hebben daarvan al van ons een terugkoppeling ontvangen.

De noodopvang start om 8:30 uur en zal stoppen om 15:20 uur.

 

Heeft u naar aanleiding van deze informatiebrief vragen ? Wij horen dat dan graag van u.

 

 

 

Namens het team een hartelijke groet,

 

Meester Jan Willem

 

 

 

 


DIRECT
CONTACT

Wilt u meer weten over onze school en haar mogelijkheden? Neem dan contact met ons op:

CBS De Hoeksteen
T: 0187-631485
E: info@hoeksteen-ooltgensplaat.nl

COMMUNICATIE VIA PARRO

Mededelingen en foto’s delen we met de app Parro. Geen toegang tot deze app? Vraag er naar bij de leerkracht van uw kind.