Kinderbijbelverhaal 14 januari door juf Gerda

  • 13-01-21

Vandaag wordt het kinderbijbelverhaal voorgelezen door juf Gerda.

 DIRECT
CONTACT

Wilt u meer weten over onze school en haar mogelijkheden? Neem dan contact met ons op:

CBS De Hoeksteen
T: 0187-631485
E: info@hoeksteen-ooltgensplaat.nl

COMMUNICATIE VIA PARRO

Mededelingen en foto’s delen we met de app Parro. Geen toegang tot deze app? Vraag er naar bij de leerkracht van uw kind.