Vertrek meester Jan Willem

  • 27-05-21

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

 

Middels dit bericht delen we met u dat meester Jan Willem een benoeming in Nieuwe-Tonge heeft aanvaard. Deze benoeming gaat in na de zomervakantie. 

We hebben begrip voor de keuze van meester Jan Willem. We gaan hem echter missen!

In overleg met meester Jan Willem regelen we een passend afscheid dat past binnen de dan geldende coronamaatregelen.

We wensen meester Jan Willem al het goede toe, ook bij het voorbereiden richting zijn nieuwe werkomgeving.


Namens het team een vriendelijke groet,

Harmen Aalvanger


DIRECT
CONTACT

Wilt u meer weten over onze school en haar mogelijkheden? Neem dan contact met ons op:

CBS De Hoeksteen
T: 0187-631485
E: info@hoeksteen-ooltgensplaat.nl

COMMUNICATIE VIA PARRO

Mededelingen en foto’s delen we met de app Parro. Geen toegang tot deze app? Vraag er naar bij de leerkracht van uw kind.