Peutereiland

 

Welkom bij Peutereiland!

 

Op het mooie Goeree-Overflakkee vindt u Stichting Peutereiland. Wij verzorgen peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Dit doen we op 15 locaties verspreid op Goeree-Overflakkee.

Wij willen het beste voor uw peuter!

 

spelend leren
samen met peuters,
samen met ouders,
samen met deskundigen.

Zodat uw kind zich evenwichtig en op eigen niveau ontwikkelt.

Het doel van de peuterspeelzaal is het creëren van optimale sociale-, emotionele-, taal- en fysieke ontwikkelingskansen door het aanbieden van veelzijdige en passende speelmogelijkheden.

Van 2 tot 4 jaar

Ervaringen opdoen

Kinderen ontwikkelen zich door ervaringen die ze opdoen. De peuterspeelzaal is in eerste instantie een plaats waar peuters ervaringen kunnen opdoen en daardoor vat krijgen op hun omgeving. In een vertrouwde en veilige ruimte helpen de leidsters kinderen door hen te stimuleren tot het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. De peuterspeelzaal kan mogelijkheden bieden die het kind thuis niet altijd krijgt. Bijvoorbeeld het spelen met leeftijdgenootjes, kennismaken en spelen met voor de kinderen nieuw en verantwoord speelgoed/materiaal.

Voorbereiding op de basisschool

De peuterspeelzaal is een uitstekende voorbereiding op de basisschool; kinderen raken gewend om afscheid te nemen van de ouders, hebben op de peuterspeelzaal sociale- en cognitieve vaardigheden geleerd en zijn bekend met een gestructureerde dagindeling.

 

Meer informatie:

Wilt u meer informatie over de peuterspeelzaal mogelijkheden? Neem dan een kijkje op www.peutereiland.nl of neem contact op met onze coördinator peuterspeelzalen (0187-760006 (optie 3)


DIRECT
CONTACT

Wilt u meer weten over onze school en haar mogelijkheden? Neem dan contact met ons op:

CBS De Hoeksteen
T: 0187-631485
E: info@hoeksteen-ooltgensplaat.nl

COMMUNICATIE VIA PARRO

Mededelingen en foto’s delen we met de app Parro. Geen toegang tot deze app? Vraag er naar bij de leerkracht van uw kind.