Protocol Sociale Media

Op deze pagina vindt u ons Protocol Sociale Media die door de MR op 6 oktober 2015 is goed gekeurd.

Op de site staat de versie van maart 2016. Uit het originele protocol hebben we enkele storende taalfouten verwijderd.


DIRECT
CONTACT

Wilt u meer weten over onze school en haar mogelijkheden? Neem dan contact met ons op:

CBS De Hoeksteen
T: 0187-631485
E: info@hoeksteen-ooltgensplaat.nl

COMMUNICATIE VIA PARRO

Mededelingen en foto’s delen we met de app Parro. Geen toegang tot deze app? Vraag er naar bij de leerkracht van uw kind.