Schoolgids

Op deze pagina treft u onze schoolgids aan van het schoojaar 2020-2021.

In de loop van het jaar kunnen er onderdelen veranderd worden of bijgevoegd. 

De door het schoolbestuur goedgekeurde versie is van schoolgids 1 september 2020. Deze versie kunt u hieronder downloaden.

De laatste aangepaste versie is van 31 oktober, ook deze kunt u hieronder downloaden. In deze versie is onder andere het Psalm / Lied rooster aangepast.

 DIRECT
CONTACT

Wilt u meer weten over onze school en haar mogelijkheden? Neem dan contact met ons op:

CBS De Hoeksteen
T: 0187-631485
E: info@hoeksteen-ooltgensplaat.nl

COMMUNICATIE VIA PARRO

Mededelingen en foto’s delen we met de app Parro. Geen toegang tot deze app? Vraag er naar bij de leerkracht van uw kind.