ANBI

De school kent sinds 1 januari 2009 een ANBI-status. Op de tabbladen vindt u de laatste jaarrekeningen en bestuursverslagen met daarin de belangrijkste informatie over onze school/ANBI.

Naam:
De officiële naam van de school is Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel voor het basisonderwijs in Ooltgensplaat.  De school is echter in het dorp en omstreken beter bekend als CBS De Hoeksteen

Adresgegevens en relevante nummers:

Pieter Biggestraat 11
3257 AR Ooltgensplaat
T: 0187-631485
E: info@hoeksteen-ooltgensplaat.nl

Bestuursnummer: 72386
BRIN-nummer: 06VD
KvK: 40323263
RSIN-nummer: 006361328
Vestigingsnummer: 000022592016

Doelstelling:

De doelstelling van onze school is terug te vinden in de schoolgids, welke ook op de website terug is te vinden.

Actueel beleidsplan
De hoofdlijnen van het werk dat onze school doet, is ondergebracht in onze missie. In het kort kunnen we die missie als volgt omschrijven:

CBS De Hoeksteen is een christelijke school, waar onderwijs wordt gegeven dat kwalitatief en eigentijds is, gericht op het ontdekken en ontwikkelen van individuele door God gegeven gaven en talenten.
Onderwijs is voor CBS De Hoeksteen het bijdragen aan het verwerven van kennis en vaardigheden met als doel leerlingen toe te rusten voor Voortgezet Onderwijs  en aan vorming om een plaats en taak als christen in de samenleving in te nemen, waarbij ze zich hun persoonlijke verantwoordelijkheid tegenover God, Zijn schepping en de naaste bewust zijn.

Onze school wordt enerzijds bekostigd door het Ministerie van Onderwijs, anderzijds is de school aangewezen op gelden van derden (waaronder ouders) om meer dan alleen maar de basisactiviteiten te kunnen doen. Hiervoor hebben wij een vrijwillige bijdrage van ouders nodig en zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om extra geld te werven d.m.v. subsidieaanvragen, extra bijdragen van derden, projectgelden van andere instanties etc.

Vanuit ons ideële en christelijke gedachtengoed zetten wij acties op touw én halen wij wekelijks geld op voor projecten in de wereld die onze naaste voorzien in hun eerste levensbehoefte of  hun educatie naar een hoger niveau brengt.

Bestuurssamenstelling &  het beloningsbeleid:

 De leden van ons schoolbestuur komen uit:

*     de Protestantse Kerk van Nederland (Hervormde Gemeente en Gerefomeerde kerk) te Ooltgensplaat
*     de Gereformeerde Gemeente
*     de Hersteld Hervormde Kerk 

De leden van het bestuur ontvangen geen financiële vergoeding voor hun taak. 

 

 

 

 DIRECT CONTACT

Wilt u meer weten over onze school en haar mogelijkheden? Neem dan contact met ons op:

CBS De Hoeksteen
Pieter Biggestraat 11
3257 AR Ooltgensplaat
T: 0187-631485
E: info@hoeksteen-ooltgensplaat.nl

COMMUNICATIE VIA PARRO

Mededelingen en foto’s delen we met de app Parro. Geen toegang tot deze app? Vraag er naar bij de leerkracht van uw kind.