Privacy en AVG

Op deze pagina vindt u meer informatie over hoe wij omgaan met de privacy en AVG.
Onderstaand zijn een aantal documenten te downloaden waarin dit uitgebreider verwoord wordt.

De privacyverklaring
De privacyverklaring betreft een document waarin op een eenvoudige wijze uitleg wordt gegeven van het privacyreglement en aanverwante documenten.

Het privacyreglement
In het privacyreglement vindt u de formele toepassing met de privacyregels bij ons op school.

De IBP-gedragscode
In de IBP-gedragscode leest u hoe wij op school de regels toepassen tijdens de dagelijkse gang van zaken.

Protocol uitoefening privacyrechten
In het protocol uitoefening privacyrechten leest u hoe u uw privacyrechten kunt toepassen en welke regels hierbij gelden.

Beveiligingsincidenten meldingsformulier
In het beveiligingsincidenten meldingformulier worden vragen gesteld over een eventueel datalek. Wanneer u deze bij ons op school opmerkt, dan horen we hierover graag van u. Het meldingsformulier is een hulpmiddel om de melding zo concreet mogelijk te maken en te voorkomen dat er in de toekomst vergelijkbare beveilingsincidenten plaatsvinden.

Functionaris gegevensbescherming
De Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Ooltgensplaat, waarvan CBS De Hoeksteen een onderdeel is, heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is o.a. verantwoordelijk voor het toezicht houden op de naleving van de privacywet- en regelgeving, het inventariseren en bijhouden van gegevensverwerkingen en het afhandelen van vragen en klachten van mensen binnen en buiten de organisatie.

 

FG:  Astrid vd Waal -  A.vanderwaal@swvgo.nl

 

 

DIRECT CONTACT

Wilt u meer weten over onze school en haar mogelijkheden? Neem dan contact met ons op:

CBS De Hoeksteen
Pieter Biggestraat 11
3257 AR Ooltgensplaat
T: 0187-631485
E: info@hoeksteen-ooltgensplaat.nl

COMMUNICATIE VIA PARRO

Mededelingen en foto’s delen we met de app Parro. Geen toegang tot deze app? Vraag er naar bij de leerkracht van uw kind.