Verlofaanvraag

Via onderstaande bijlage kunt u een extra verlofaanvraag indienen voor uw kind of kinderen. Er zijn twee formulieren om verlof aan te vragen:

Het 'Aanvraagformulier gewichtige omstandigheden voor ten hoogste 10 schooldagen' bevat aan het einde een handleiding waarin beschreven staat voor welke gevallen het verlof toegekend mag worden. In dit formulier staat niet verwoord dat een kind vrij kan krijgen voor een religieuze feestdag. Dit is overigens wel toegestaan en kan worden verwoord bij Andere reden(en).

Het 'Aanvraagformulier vakantie buiten de schoolvakanties' dient 8 weken van tevoren te worden ingediend. De voorwaarde voor het verlenen van vakantieverlof stana verwoord op de eerste pagina van het aanvraagformulier.


DIRECT CONTACT

Wilt u meer weten over onze school en haar mogelijkheden? Neem dan contact met ons op:

CBS De Hoeksteen
Pieter Biggestraat 11
3257 AR Ooltgensplaat
T: 0187-631485
E: info@hoeksteen-ooltgensplaat.nl

COMMUNICATIE VIA PARRO

Mededelingen en foto’s delen we met de app Parro. Geen toegang tot deze app? Vraag er naar bij de leerkracht van uw kind.