Medezeggenschapsraad

Voor vragen en / of opmerkingen richting de MR kunt u gebruik maken van het onderstaand mailadres:

mr@hoeksteen-ooltgensplaat.nl

In de schoolgids kunt u de zittende MR-leden vinden.


DIRECT CONTACT

Wilt u meer weten over onze school en haar mogelijkheden? Neem dan contact met ons op:

CBS De Hoeksteen
Pieter Biggestraat 11
3257 AR Ooltgensplaat
T: 0187-631485
E: info@hoeksteen-ooltgensplaat.nl

COMMUNICATIE VIA PARRO

Mededelingen en foto’s delen we met de app Parro. Geen toegang tot deze app? Vraag er naar bij de leerkracht van uw kind.