Onderwijs en Zorg

Graag laten wij de kinderen op school optimaal ontwikkelen. Soms kunnen we dat niet alleen. Daarom werken wij samen met zorgverleners om ons heen. Samen zoeken we de beste ondersteuning voor ieder kind. Hierin kan ook het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs op Goeree-Overflakkee in meedenken. Vanuit school wordt dit overleg gecoördineerd door de Intern Begeleider.

Graag bieden we tijdige ondersteuning. Door in de kleutergroepen ondersteuning te bieden kunnen kinderen in groep 3 vlot aan de slag kunnen met lezen en schrijven. Ook in hogere groepen is het mogelijk om gebruik te maken van het zorgaanbod.

Logopedie

We werken samen met Logopedisch Centrum W.G.F. Snijders. Wanneer kleuters instromen worden ze door de juf globaal gescreend. Indien gewenst krijgen de kinderen een screening door de logopedist. Door tijdig te investeren in taalbegrip, mondgewoontes, stem en dergelijke willen we de kinderen voorbereiden op groep 3. In groep 3 kunnen de kinderen vervolgens sneller aan de slag met de (geschreven) taal.

Fysiotherapie

In de kleutergroepen investeren we ook veel in motoriek. Wanneer er opvallendheden zijn kunnen kinderen naar De Kinderfysio. Wanneer kinderen moeite hebben met de grove motoriek, bijvoorbeeld met het aandoen van de jas, dan kunnen ze hiervoor ondersteuning krijgen. Ook voor de fijne motoriek kunnen kinderen extra hulp nodig hebben. In dat geval ontwikkelen de kinderen meer vaardigheden om in groep 3 het schrijven aan te leren.

School Maatschappelijk Werk

Op CBS De Hoeksteen werken we samen met  School Maatschappelijk Werk (SMW). De SMW’er kan gesprekken voeren met kinderen over allerlei onderwerpen. Ook kan de SMW’er adviezen geven aan leerkrachten of ouders voor de (opvoed)vragen die er zijn.

En verder…

Wij staan er voor open om met andere partijen samen te werken. Vaak zal dit in overleg zijn met de Intern Begeleider vanuit school en het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs op Goeree-Overflakkee.

Voor meer informatie kunt u onderstaand ons ondersteuningsprofiel downloaden.


DIRECT CONTACT

Wilt u meer weten over onze school en haar mogelijkheden? Neem dan contact met ons op:

CBS De Hoeksteen
Pieter Biggestraat 11
3257 AR Ooltgensplaat
T: 0187-631485
E: info@hoeksteen-ooltgensplaat.nl

COMMUNICATIE VIA PARRO

Mededelingen en foto’s delen we met de app Parro. Geen toegang tot deze app? Vraag er naar bij de leerkracht van uw kind.