AVG

FG-functionaris


De vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel te Ooltgensplaat, waarvan CBS De Hoeksteen een onderdeel is, heeft een functionaris gegevensbescherming ( FG-functionaris) aangesteld (AVG artikel 37 lid 1c). De FG-functionaris is o.a. verantwoordelijk voor het toezicht houden op de naleving van de privacywet- en regelgeving, het inventariseren en bijhouden van gegevensverwerkingen en het afhandelen van vragen en klachten van mensen binnen en buiten de organisatie.

FG-Functionaris:  Astrid vd Waal -  A.vanderwaal@swvgo.nl

 

DIRECT
CONTACT

Wilt u meer weten over onze school en haar mogelijkheden? Neem dan contact met ons op:

CBS De Hoeksteen
T: 0187-631485
E: info@hoeksteen-ooltgensplaat.nl

COMMUNICATIE VIA PARRO

Mededelingen en foto’s delen we met de app Parro. Geen toegang tot deze app? Vraag er naar bij de leerkracht van uw kind.