Overblijf

Onze school biedt de mogelijkheid om tussen de middag over te blijven. Een deskundige ouder van school heeft de leiding en zij wordt bijgestaan door meerdere vrijwilligers van de school. Die vrijwilliger ontvangt hiervoor een vergoeding. Wanneer uw kind iedere week komt, 1,2,3 of 4 dag[en], dan is uw kind een vaste overblijver en koopt u een strippenkaart van € 30,00. Hier zitten 20 strippen op. Het is ook mogelijk om een jaarkaart te kopen. Deze zijn ook voor 1,2,3 of 4 dagen verkrijgbaar.

Komt uw kind af en toe, dus niet wekelijks, dan dient u gebruik te maken van de strippenkaart voor losse overblijvers, deze kost € 12,50 en er zitten 5 strippen op.
De strippenkaart voor losse overblijvers blijft de gehele schoolgaande periode geldig. U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL02RBRB0791874338  t.n.v. CBS ‘De Hoeksteen’.

De kaart voor uw kind wordt dan bij de overblijf aan hem/haar meegegeven. Vaste overblijfkinderen kunnen bij de coordinator van de overblijf, mevrouw Mans opgegeven worden. Haar telefoonnummer is  631336. Via de e-mail is zij ook te bereiken: wilmamans@hetnet.nl.

Voor de losse overblijf kinderen hangt er een lijst bij de kleuters op het prikbord in de gang. Hierop noteert u wanneer uw kind komt. Alleen ouders/verzorgers mogen intekenen.

Het is de bedoeling dat u steeds op de oneven weken intekent. Voorbeeld: de school is 20-08 weer gestart, dat is in week 33. Week 35 hangt er dus weer een nieuwe intekenlijst. Ouders tekenen gewoon in wanneer het hun uitkomt en elke week wordt er een nieuwe lijst opgehangen.

In een onverwachte situatie is er natuurlijk plaats voor uw kind. U dient dit dan zelf telefonisch te melden bij mevrouw Mans. Wanneer uw kind vast overblijft maar om welke reden dan ook niet komt, meld dit a.u.b. op school of bij de coordinator.

De regels van de overblijf staan op deze pagina als download.


DIRECT CONTACT

Wilt u meer weten over onze school en haar mogelijkheden? Neem dan contact met ons op:

CBS De Hoeksteen
Pieter Biggestraat 11
3257 AR Ooltgensplaat
T: 0187-631485
E: info@hoeksteen-ooltgensplaat.nl

COMMUNICATIE VIA PARRO

Mededelingen en foto’s delen we met de app Parro. Geen toegang tot deze app? Vraag er naar bij de leerkracht van uw kind.