Jaarverslag 2021

Op deze pagina vindt u het jaarverslag van 2020. Het jaarverslag bestaat uit twee delen, namelijk het bestuurverslag en de jaarrekening.

Wanneer u het jaarverslag in een hogere resolutie wilt lezen dan kunt u contact opnemen met de directeur: directie@hoeksteen-ooltgensplaat.nl 


DIRECT
CONTACT

Wilt u meer weten over onze school en haar mogelijkheden? Neem dan contact met ons op:

CBS De Hoeksteen
T: 0187-631485
E: info@hoeksteen-ooltgensplaat.nl

COMMUNICATIE VIA PARRO

Mededelingen en foto’s delen we met de app Parro. Geen toegang tot deze app? Vraag er naar bij de leerkracht van uw kind.