Luizencontrole

Samen zijn we sterk tegen hoofdluis.

Op vrijwel iedere school wordt men wel eens geconfronteerd met hoofdluis. Iedereen kan luizen krijgen, want het zijn echte overlopers.
Kinderen zijn er extra gevoelig voor, omdat ze al spelend vaak letterlijk de hoofden bij elkaar steken. Bovendien hangen jassen, dassen en mutsen vaak op lange rijen naast elkaar en wandelen luizen gemakkelijk van de ene naar de andere jas. Het is de verantwoordelijkheid van school en ouders om preventieve maatregelen te nemen.

De oudercommissie heeft, behalve de eigen leden,  een aantal ouders gemobiliseerd die een aantal malen per jaar alle kinderen controleren op de aanwezigheid van hoofdluis. Dit is een bijna onuitroeibaar probleem aan het worden. Vandaar dat we in overleg met de GGD hebben afgesproken om het luizenprobleem op deze wijze aan te pakken. We hebben het schooljaar luisvrij afgesloten dankzij deze aanpak en de wijze waarop u als ouders snel en doeltreffend reageert. We hopen dan ook dit schooljaar luisvrij te mogen blijven! 

Elke tweede of derde week na een vakantie wordt uw kind gecontroleerd op hoofdluis. Dus graag geen moeilijke kapsels of gel in de haren op die dag.

Alvast bedankt !


DIRECT CONTACT

Wilt u meer weten over onze school en haar mogelijkheden? Neem dan contact met ons op:

CBS De Hoeksteen
Pieter Biggestraat 11
3257 AR Ooltgensplaat
T: 0187-631485
E: info@hoeksteen-ooltgensplaat.nl

COMMUNICATIE VIA PARRO

Mededelingen en foto’s delen we met de app Parro. Geen toegang tot deze app? Vraag er naar bij de leerkracht van uw kind.