Samenwerking met Elorah, peuterspeelzaal en BSO

  • 18-11-22

 

Op vrijdag 11 november 2022 tekenden de bestuursleden Jan Duim en Corine van Drongelen van CBS De Hoeksteen de samenwerkings- en huurovereenkomst die de school aangaat met Elorah. 
Op 9 januari start Elorah een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang bij CBS De Hoeksteen in Ooltgensplaat. Elorah, het christelijk-reformatorische label van Kibeo en CBS De Hoeksteen blijven verschillende partijen met hun eigen expertise. Gezamenlijk spannen zij zich in voor een goed aanbod van onderwijs en kinderopvang in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.
In de samenwerking wordt rekening gehouden met de identiteit van de school. Ook op pedagogisch en educatief gebied wordt een nauwe samenwerking gezocht. Hiervoor vindt periodiek overleg plaats.  
Concreet kan dit gaan om het uitvoeren van dezelfde thema’s en het gebruiken van hetzelfde leerlingvolgsysteem. De kinderen van de peuterspeelzaal kunnen gratis gebruik maken van de schoolbibliotheek. 
De peuterspeelzaal is op maandag en woensdag en de BSO is op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag. Hierbij sluit Elorah aan bij de schooltijden van CBS De Hoeksteen.
Inschrijven kan nog via: 

Op vrijdag 11 november 2022 tekenden de bestuursleden Jan Duim en Corine van Drongelen van CBS De Hoeksteen de samenwerkings- en huurovereenkomst die de school aangaat met Elorah. 

Op 9 januari start Elorah een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang bij CBS De Hoeksteen in Ooltgensplaat. Elorah, het christelijk-reformatorische label van Kibeo en CBS De Hoeksteen blijven verschillende partijen met hun eigen expertise. Gezamenlijk spannen zij zich in voor een goed aanbod van onderwijs en kinderopvang in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.

In de samenwerking wordt rekening gehouden met de identiteit van de school. Ook op pedagogisch en educatief gebied wordt een nauwe samenwerking gezocht. Hiervoor vindt periodiek overleg plaats.  Concreet kan dit gaan om het uitvoeren van dezelfde thema’s en het gebruiken van hetzelfde leerlingvolgsysteem. De kinderen van de peuterspeelzaal kunnen gratis gebruik maken van de schoolbibliotheek. 

De peuterspeelzaal is op maandag en woensdag en de BSO is op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag. Hierbij sluit Elorah aan bij de schooltijden van CBS De Hoeksteen.

Inschrijven kan via: Kibeo --> Elorah Ooltgensplaat.

 


DIRECT CONTACT

Wilt u meer weten over onze school en haar mogelijkheden? Neem dan contact met ons op:

CBS De Hoeksteen
Pieter Biggestraat 11
3257 AR Ooltgensplaat
T: 0187-631485
E: info@hoeksteen-ooltgensplaat.nl

COMMUNICATIE VIA PARRO

Mededelingen en foto’s delen we met de app Parro. Geen toegang tot deze app? Vraag er naar bij de leerkracht van uw kind.