Week tegen het pesten

  • 29-09-22

Op CBS De Hoeksteen houden we niet van pesten. Daarom doen we mee aan de week tegen het pesten. In alle klassen is er aandacht gegeven aan een fijne omgang met elkaar. Ook kwam het bijvoorbeeld in de lessen van Nieuwsbegrip naar voren.

Aan het einde van de week hebben kinderen van groep 3-8 een armbandje gekregen met de tekst: Pesten, ik doe er niet aan mee! De kinderen in groep 1 en 2 kregen een armbandje met de tekst: 'Lief zijn voor elkaar'. 

We hopen dit schooljaar een fijne tijd met elkaar te hebben zonder pestgedrag.

Zie ook onze facebookpagina.


DIRECT CONTACT

Wilt u meer weten over onze school en haar mogelijkheden? Neem dan contact met ons op:

CBS De Hoeksteen
Pieter Biggestraat 11
3257 AR Ooltgensplaat
T: 0187-631485
E: info@hoeksteen-ooltgensplaat.nl

COMMUNICATIE VIA PARRO

Mededelingen en foto’s delen we met de app Parro. Geen toegang tot deze app? Vraag er naar bij de leerkracht van uw kind.